Experience Designer

Om Utbildningen

Lär dig skapa digitala upplevelser utifrån användarens behov!

Efterfrågan på yrkesrollen Experience Designer ökar starkt i hela samhället. Användarupplevelser, hållbara affärsmodeller och digital innovation står i centrum för utvecklingen.

Utbilda dig inom UX och Experience Design

Digitaliseringen och kundernas upplevelsekrav gör att Experience Designers anställs av samhällets organisationer, myndigheter och inom näringslivet.  Främst inom Data/IT, Telekom och digitala bolag, samt hos stora koncerner.

Vi samarbetar med en rad företag och organisationer som alla uttrycker ett växande behov av Experience Designers. Vi har samlat några av branschens mest kunniga UX:are och föreläsare under ett och samma tak. Du får möjlighet att utbilda dig till framtidens vassaste och bredaste Experience Designer. Du sätter själv ribban för hur långt du vill nå under dina två år hos oss.

LIA – En otrolig möjlighet under din utbildning

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete, praktik, internship) hos ledande branschföretag. Under LIA fördjupar ditt lärande och du får de arbetserfarenheter som krävs för att utveckla dagens och morgondagens kundupplevelser och affärsnytta. Du bygger ditt nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan under studietiden. Vi samarbetar med en rad företag och e-handelsplattformar gällande LIA, branschevents, föreläsningar och rekrytering samt ledningsgruppsarbete. Några av dessa är; Avanade, 10X Labs, Coffestain Studios, Future Ordering, Furuboda Kompetens Center, LiU, Monkey Dancers, Promag, RICE, Science Park Mjärdevi, SVT, Scio VR, Warpzone Studios, Avalanche Studios, Embracer, Dice, MSB, Embark Studios, ATG, Tourism in Skåne, Askås, Devarion, Arbetsförmedlingen, Region Värmland, Försäkringskassan, The Great Journey m fl.

Utbildningsplan

Affärsutveckling
10YHP / 2v
Analytics och Statistik
15YHP / 3v
ARG - Alternate Reality Game
15YHP / 3v
Examensarbete
20YHP / 4v
Experience design
25YHP / 5v
Labb
15YHP / 3v
LIA - Lärande i Arbete
100YHP / 20v
Programmering för Experience Design
20YHP / 4v
Projekt 1
15YHP / 3v
Projekt 2
20YHP / 4v
Projekt 3
20YHP / 4v
Prototyping
25YHP / 5v
Service Design
10YHP / 2v
Speldesign
15YHP / 3v
Spelpsykologi och spelifiering
15YHP / 3v
User research
20YHP / 4v
User testing
10YHP / 2v
UX och game thinking
10YHP / 2v
Way of working
10YHP / 2v

Behörighet

Behörighet och reell kompetens

Du som har en gymnasieexamen med Engelska 6 och Svenska 2 eller motsvarande kunskaper, uppfyller de formella behörighetskraven för utbildningen och är välkomna att ansöka.

OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller förvärvat motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet. Då finns det möjlighet att du kan söka på reell kompetens. Viktigt är att du då måste styrka hur du förvärvat motsvarande kunskaper.

Du kan läsa mer om behörighet här.

Har du inte betyg i Svenska, Engelska eller Matematik kan du erbjudas göra behörighetsprov. Läs mer om behörighetsprov här.

 

Terminstider

Vi ger dig mer information kring terminstider när du blir antagen till utbildningen.

Du behöver bland annat ange terminstider om och när du vill ansöka om studiemedel. Det är då viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

 

Hur ansöker du

Hur ansöker du?

Ansökan är normalt öppen perioden februari – maj men kan förlängas om det finns platser kvar. Du klickar på knappen ”ansök nu” på hemsidan. Då slussas du vidare till vårt antagningssystem. Här fyller du i alla uppgifter och laddar upp de dokument som behövs för att din ansökan ska var komplett, exempelvis gymnasiebetyg, arbetsintyg och CV. Därefter får du en bekräftelse via YH-antagning att vi tagit emot din ansökan.

 

Urval

Om vi får fler ansökningar än vi har platser inträder ett urval, där ditt urvalsprov poängbedöms. Alla som bedöms behöriga kommer bjudas in och ges möjlighet att göra ett skriftligt urvalsprov, när antagningen stängs i maj.

Vill du veta mer om antagningsprocessen, läs mer här.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

Experience Designer

Interaktionsdesigner

UX Designer

User Researcher

Gamification Designer

 

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen. Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov. Ledningsgruppen för Experience Designer består idag bl.a. av:

Daniel Sundström, Monkey Dancers

Dominique Lecapre, Changemaker Educations

Elinor Qvant, Konsult Elinor Qvant

Ina Bäckström, Insert Coin

Jan Bidner, Bidnerdonethat

Krister Widell, Changemaker Educations

Linnea Harrison, Neat Corporation

Ludvig Myrenberg, Lärobyrån

Lukas De Ridder, Tretton37

Marjan Dolatkhahan, Arbetsförmedlingen

Mikael Eng, Dice

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Dominique Lecapre

Head of Education Experience Designer

dominique.lecapre@cmeducations.se

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!


Välj ort

Stockholm
Karlstad