Experience Designer

Om Utbildningen

Lär dig skapa digitala upplevelser utifrån användarens behov!

Efterfrågan på yrkesrollen Experience Designer ökar starkt i hela samhället. Användarupplevelser, hållbara affärsmodeller och digital innovation står i centrum för utvecklingen.

Utbilda dig inom UX och Experience Design

Inom UX och Experience design pratas det mycket om användarcentrerad design. Det beror på att förståelse för användaren är en grundförutsättning för att kunna skapa riktigt bra, enkla och roliga upplevelser för människor.

Under utbildningen kommer du att få lära dig att utforma koncept och design baserat på data om användare. Utbildningen har också en unik vinkling in på gamification och spelpsykologi där du kommer att få lära dig hur du kan överföra och använda game thinking till andra produkter och tjänster.

 

Utbildningen Experience Designer riktar sig till dig som:

   Vill spela en avgörande roll i att skapa både digitala och fysiska produkter som är  användarvänliga och engagerande

   Vill sätta användaren i centrum och säkerställa den bästa möjliga upplevelsen

   Vill utveckla din samarbetsförmåga med andra teammedlemmar för att säkerställa att slutprodukten uppfyller både användarens och företagets mål

   Vill förstå produktens affärsnytta

Kompetenser du utvecklar genom utbildningen

 • Du får kunskap om användarcentrerad design och om hur designprocesserna går till
 • Du lär dig om hur du prioriterar och utformar design baserat på data om användare
 • Du ges verktyg för att kunna arbeta med projekt från början till slut genom agila projektmetoder och givande feedbacksystem
 • Du får förståelse kring affärsnytta och vad det är som driver designutvecklingen framåt
 • Du lär dig om gamification och spelpsykologi och om hur det kan överföras till andra tjänster.
 • Du får kunskap om skillnaden mellan UI och UX
 • Du kommer att lära dig program som Figma, Miro och Adobe Creative Cloud

 

Ständig efterfrågan på kompetens inom UX och Experience Design

Idag är det vanligt att prata om UX design när det kommer till digitala produkter och tjänster så som webbsidor och appar, men faktum är att vi människor dagligen stöter på mängder av upplevelser som underlättas genom bra design. Exempel på det kan vara hur knapp-panelen i en hiss är utformad eller hur bagageluckan på en bil lättast öppnas. Gemensamt för bra UX är att dock att ju bättre design, desto mindre märker vi som användare av den. Det är ofta först när det inte fungerar som vi stannar upp och blir irriterade över hur illa något är utformat. Detta för oss in på affärsnyttan med god UX. Inget bolag vill ju erbjuda sina kunder produkter och tjänster som inte håller måttet. Konkurrensen är stenhård bland företag på de flesta marknader och nöjdas kunder vinner. Även myndigheter behöver förstås säkerställa att alla samhällets medborgare har möjlighet att navigera fram bland samhällsviktig information och funktioner. Vikten av att sätta användaren i centrum driver med andra ord efterfrågan på kompetens inom UX och Experience Design.

En utbildning som ger dig flera karriärmöjligheter

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

 • Experience Designer
 • Interaktionsdesigner
 • UX Designer
 • User Researcher
 • Gamification Designer

 

LIA – En otrolig möjlighet under din utbildning

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete, praktik, internship) hos ledande branschföretag. Under LIA fördjupar du ditt lärande och du får de arbetserfarenheter som krävs för att utveckla dagens och morgondagens kundupplevelser och affärsnytta. Du bygger ditt nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan under studietiden. Vi samarbetar med en rad företag och e-handelsplattformar gällande LIA, branschevents, föreläsningar och rekrytering samt ledningsgruppsarbete. Du sätter själv ribban för hur långt du vill nå under dina två år hos oss!

 

 

Utbildningsplan

Affärsutveckling
10YHP / 2v
Agil projektmetodik
10YHP / 2v
Analytics och Statistik
15YHP / 3v
ARG - Alternate Reality Game
15YHP / 3v
Examensarbete
20YHP / 4v
Experience design
25YHP / 5v
Labb
15YHP / 3v
LIA - Lärande i Arbete
100YHP / 20v
Programmering för Experience Design
20YHP / 4v
Projekt 1
15YHP / 3v
Projekt 2
20YHP / 4v
Projekt 3
20YHP / 4v
Prototyping
25YHP / 5v
Service Design
10YHP / 2v
Speldesign
15YHP / 3v
Spelpsykologi och spelifiering
15YHP / 3v
User research
20YHP / 4v
User testing
10YHP / 2v
UX och game thinking
10YHP / 2v
Way of working
10YHP / 2v

Behörighet

Du är välkommen att söka om du har en gymnasieexamen med:

 • Engelska 6
 • Svenska 2

eller motsvarande.

Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller förvärvat motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet. Då finns det möjlighet att du kan söka på reell kompetens. Viktigt är att du då måste styrka hur du förvärvat motsvarande kunskaper.

Vill du veta mer om behörighet?

Du kan läsa mer om behörighet här.

Har du inte betyg i Svenska eller Engelska kan du erbjudas göra behörighetsprov. Läs mer om behörighetsprov här.

 

Terminstider

Vi ger dig mer information kring terminstider när du blir antagen till utbildningen.

Du behöver bland annat ange terminstider om och när du vill ansöka om studiemedel. Det är då viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

Du hittar information om lektionstiderna under utbildningen här

Hur ansöker du

Välkommen att besöka vår sida om antagningsprocessen.

Där du hittar all information du behöver om ansökan:

 

Gå till antagning »

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen.

Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Lön

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen. Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov. Ledningsgruppen för Experience Designer består idag av:

Ledningsgruppen för Experience Designer består av:

Marjan Dolatkhahan, UX-designer på Arbetsförmedlingen, ordförande sedan 2023
Simon Bergqvist, Managing Director på Agera Games AB
Linda Ryan Bengtsson, Assistant Professor in Media Communication Studies Karlstad Universitet
Patrick Standfast, co-founder and Managing Director på The Great Journey
Charlotta Stensson, VD på Bulldozer AB
Jan Bidner, Digital Strateg på Dizparc
Ina Bäckström, Head of Design på Insert Coin
Ersan Churuklu, Senior Product Designer på Cygni AB
Rebecca Lindmark, UX designer på RISE (Research Institute of Sweden)
Elinor Qvant, Head of UX and Design på Voyado
Lotta Saxe, Chief Operating Officer (COO/Byråchef) på Knack Rekrytering AB
Linda Stenmark, Design Lead på Mum Consulting Group
Sol Vikström, Digital Design Strateg på Swedish Industrial Design Foundation (SVID)
Robin Klint, Community Manager på The Great Journey
Robin Bräck, IT-lärare på Karlstad Fria Läroverk

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Dominique Lecapre

Head of Education Experience Designer

dominique.lecapre@cmeducations.se

Vad kul att du är intresserad av denna utbildning

Ansökan är öppen!
Genom att klicka på knappen kommer du att slussas vidare till vårt antagningssystem där du kan registrera din ansökan.

Välj ort

Stockholm
Karlstad