/> />

Experience Designer

Om Utbildningen

Lär dig skapa digitala upplevelser utifrån användarens behov!

Efterfrågan på yrkesrollen Experience Designer ökar starkt i hela samhället. Användarupplevelser, hållbara affärsmodeller och digital innovation står i centrum för utvecklingen.

Ansökan till utbildningsstarten hösten 2021 är öppen för sena anmälningar.  Ansök här redan i dag.

Utbildningsplan

Experience design
25YHP / 5v
Labb
15YHP / 3v
LIA - Lärande i Arbete
100YHP / 20v
Programmering för Experience Design
20YHP / 4v
Projekt 1
15YHP / 3v
Projekt 2
20YHP / 4v
Projekt 3
20YHP / 4v
Prototyping
25YHP / 5v
Service Design
10YHP / 2v
Speldesign
15YHP / 3v
Spelpsykologi och Spelifiering
15YHP / 3v
User research
20YHP / 4v
User testing
10YHP / 2v
UX och game thinking
10YHP / 2v
Way of Working
10YHP / 2v

Terminstider

De flesta terminer är olika långa och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

Experience Design-Karlstad, start HT-20 (EXD20FTKAR)
HT20: 14 september – 25 december, 75 YHP

VT21: 4 januari – 25 juni, 125 YHP

HT21: 9 augusti – 24 december, 100 YHP

VT22: 10 januari – 27 maj, 100 YHP
Experience Design-Karlstad, start HT-21 (EXD21FTKAR)
HT21: 13 september – 24 december, 75 YHP

VT22: 10 januari – 1 juli, 125 YHP

HT22: 8 augusti – 23 december, 100 YHP

VT23: 9 januari – 26 maj, 100 YHP

Hur ansöker du

Ansökan

Ansökan är normalt öppen perioden feb-maj, men kan förlängas om det finns platser kvar. Du klickar på knappen ”ansök nu” på hemsidan. Då slussas du vidare till vårt antagningssystem. Här fyller du i alla uppgifter och laddar upp de dokument som behövs för att din ansökan ska var komplett, exempelvis gymnasiebetyg, arbetsintyg, CV och urvalsprov. Därefter får du en bekräftelse från oss.

LADDA NER DET SKRIFTLIGA PROVET HÄR!

Urval

Om vi får fler ansökningar än vi har platser (fn 25 platser) inträder ett urval där ditt urvalsprov poängbedöms. De sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen och övriga behöriga sökande blir reserver. Du får normalt ett antagningsbesked eller reservplastbesked via mejl innan midsommar. Du behöver tacka ja inom fem arbetsdagar för att behålla din plats. Du som har en gymnasieexamen med en6 och sv2 är välkommen att ansöka.

Antagning

OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många andra sätt, du kanske har studerat vidare eller arbetat med webb, data/it, UX, didgital analys/produktion/design eller närliggande områden. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du har arbetat inom området tidigare och ej har en gymnasieexamen. Ring eller mejla så berättar vi mer.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

Experience Designer

Interaktionsdesigner

UX Designer

User Researcher

Gamification Designer

Planner

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen. Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov. Ledningsgruppen för Experience Designer består idag bl.a. av:

Simon Bergqvist, Agera Games AB

Mikael Brodén, Embracer Group

Ina Bäckström, Black Lizzy

Sara Everskog, Sara Everskog Frilans

Petter Falk, CTF

Ida Kullgren, Experio Lab

Martin Nilsson, Sundsta-Älvkullegymnasiet

Tobias Norén Hallin, Bacill

Linda Ryan Bengtsson, Karlstads Universitet

Simon Röjder, ordförande, Mirage Game Studios

Patrick Standfast, The Great Journey

Charlotta Stensson, Bulldozer

Ia Öberg, Changemaker Educations

Per Myrén, Changemaker Educations

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Linda Morén

Head of Education Experience Designer, Site Manager Karlstad

linda.moren@cmeducations.se

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!


Välj ort

Stockholm
Karlstad
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy