Experience Designer

Om Utbildningen

Lär dig skapa digitala upplevelser utifrån användarens behov!

Efterfrågan på yrkesrollen Experience Designer ökar starkt i hela samhället. Användarupplevelser, hållbara affärsmodeller och digital innovation står i centrum för utvecklingen.

Utbilda dig inom UX och Experience Design

Digitaliseringen och kundernas upplevelsekrav gör att Experience Designers anställs av samhällets organisationer, myndigheter och inom näringslivet.  Främst inom Data/IT, Telekom och digitala bolag, samt hos stora koncerner. Vi samarbetar med en rad företag och organisationer som alla uttrycker ett växande behov av Experience Designers.

 

Utbildningen Experience Designer riktar sig till dig som:

   Vill spela en avgörande roll i att skapa både digitala och fysiska produkter som är  användarvänliga och engagerande

   Vill sätta användaren i centrum och säkerställa den bästa möjliga upplevelsen

   Vill utveckla din samarbetsförmåga med andra teammedlemmar för att säkerställa att slutprodukten uppfyller både användarens och företagets mål

   Vill förstå produktens affärsnytta

Kompetenser du utvecklar genom utbildningen

 • Du får kunskap om användarcentrerad design och om hur designprocesserna går till
 • Du ges verktyg för att kunna arbeta med projekt från början till start
 • Du får förståelse kring vad det är som driver designutvecklingen framåt, hur du sätter användaren i fokus, arbetar med agila projektmetoder – men också hur du skapar ett givande feedbacksystem
 • Du får  lära dig att skapa tillfredsställande lösningar med hjälp av gamification
 • Du får kunskap om skillnaden mellan UI och UX
 • Du kommer att lära dig program som Figma, Miro och Adobe Creative Cloud

 

En utbildning som ger dig flera karriärmöjligheter

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

 • Experience Designer
 • Interaktionsdesigner
 • UX Designer
 • User Researcher
 • Gamification Designer

 

LIA – En otrolig möjlighet under din utbildning

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete, praktik, internship) hos ledande branschföretag. Under LIA fördjupar du ditt lärande och du får de arbetserfarenheter som krävs för att utveckla dagens och morgondagens kundupplevelser och affärsnytta. Du bygger ditt nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan under studietiden. Vi samarbetar med en rad företag och e-handelsplattformar gällande LIA, branschevents, föreläsningar och rekrytering samt ledningsgruppsarbete. Du sätter själv ribban för hur långt du vill nå under dina två år hos oss!

 

 

Utbildningsplan

Affärsutveckling
10YHP / 2v
Analytics och Statistik
15YHP / 3v
ARG - Alternate Reality Game
15YHP / 3v
Examensarbete
20YHP / 4v
Experience design
25YHP / 5v
Labb
15YHP / 3v
LIA - Lärande i Arbete
100YHP / 20v
Programmering för Experience Design
20YHP / 4v
Projekt 1
15YHP / 3v
Projekt 2
20YHP / 4v
Projekt 3
20YHP / 4v
Prototyping
25YHP / 5v
Service Design
10YHP / 2v
Speldesign
15YHP / 3v
Spelpsykologi och spelifiering
15YHP / 3v
User research
20YHP / 4v
User testing
10YHP / 2v
UX och game thinking
10YHP / 2v
Way of working
10YHP / 2v

Behörighet

Du är välkommen att söka om du har en gymnasieexamen med:

 • Engelska 6
 • Svenska 2

eller motsvarande.

Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller förvärvat motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet. Då finns det möjlighet att du kan söka på reell kompetens. Viktigt är att du då måste styrka hur du förvärvat motsvarande kunskaper.

Vill du veta mer om behörighet?

Du kan läsa mer om behörighet här.

Har du inte betyg i Svenska eller Engelska kan du erbjudas göra behörighetsprov. Läs mer om behörighetsprov här.

 

Terminstider

Vi ger dig mer information kring terminstider när du blir antagen till utbildningen.

Du behöver bland annat ange terminstider om och när du vill ansöka om studiemedel. Det är då viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

 

Hur ansöker du

Välkommen att besöka vår sida om antagningsprocessen.

Där du hittar all information du behöver om ansökan:

 

Gå till antagning »

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen.

Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Lön

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen. Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov. Ledningsgruppen för Experience Designer består idag bl.a. av:

Daniel Sundström, Monkey Dancers

Dominique Lecapre, Changemaker Educations

Elinor Qvant, Konsult Elinor Qvant

Ina Bäckström, Insert Coin

Jan Bidner, Bidnerdonethat

Krister Widell, Changemaker Educations

Linnea Harrison, Neat Corporation

Ludvig Myrenberg, Lärobyrån

Lukas De Ridder, Tretton37

Marjan Dolatkhahan, Arbetsförmedlingen

Mikael Eng, Dice

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Dominique Lecapre

Head of Education Experience Designer

dominique.lecapre@cmeducations.se

Vad kul att du är intresserad av denna utbildning

Ansökan är tyvärr stängd.
Däremot kan du lämna en intresseanmälan så hör vi av oss till dig när vi öppnar våra utbildningar för ansökan.

Välj ort

Stockholm
Karlstad