Online

Cirkulär byggprojektledare

Om Utbildningen

Cirkulär byggprojektledare

Utbildningen är för dig som arbetar som projektledare och är en nyckelperson i byggprocessen och har behov av kunskap och verktyg för att anpassa byggprocessen utifrån cirkulära principer. Du arbetar i privat eller offentlig verksamhet.

Om utbildningen

Utbildningen möter efterfrågan på kunskap om, och accelerera omställningen till, den cirkulära ekonomin. Den ger dig kunskap och förståelse om hur marknader, kunder, konkurrenter och resurser påverkas och utvecklas när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi. Efter utbildningen ska du kunna implementera den cirkulära ekonomin i din roll som byggprojektledare. Vid avslutad utbildning blir deltagaren en diplomerad cirkulär byggprojektledare.

 

Omfattning och upplägg

För att det ska vara möjligt att genomföra utbildningen parallellt med ditt arbete genomförs den som en flexibel och ortsoberoende onlineutbildning på kvartsfart, 25%, under 12 veckor. Du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka varav ca 2–4 timmar är schemalagda på dagtid. Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Föreläsningarna ges av personer med lång erfarenhet av cirkulär omställning inom relevanta områden för utbildningen. Utbildningsbevis utfärdas när de olika blockens delmoment är examinerade.

 

Bra att veta

• Samtidigt som denna utbildning startar vi diplomutbildningar även för andra yrkesroller.
• Efter utbildningen kommer vi starta ett alumninätverk för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
• Utbildningen arrangeras i samarbete med Changemaker Education, som har lång erfarenhet av yrkes- och distansutbildning, samt GIAB Nordic, med mångårig praktiskt erfarenhet från att växa med cirkulära affärsmodeller.
• Utbildningsstart 7 feb 2022.

 

Utbildningsmål

Målsättningen är att du ska examineras till diplomerad cirkulär byggprojektledare genom att du kan verifiera dina nyvunna kunskaper och färdigheter inom nedanstående punkter kopplat till byggprojektledning;

• Hållbart cirkulärt system och hur det realiseras i praktiken.
• Cirkulär ekonomin och klimatet, resurseffektivitet, biodiversitet samt naturresurser.
• Cirkulär ekonomins och hållbarhetsmål samt planetära gränser.
• Central lagstiftning.
• Aktörsekosystemet uppströms och nedströms.
• Omställnings- och beteendeperspektiv utifrån konsumtion och produktion.
• Cirkulära affärsmodeller, designprinciper och ekodesign.
• Olika tekniker som möjliggörare i det cirkulära systemet.
• Cirkulär byggprojektledning i praktiken

 

Utbildningen består av fem block:

Block 1: Grundläggande cirkulär ekonomi kopplat till praktiska exempel 

Block 2. Lagstiftning och politik, nationellt och internationellt 

Block 3: Bransch- och marknadsstudier samt beteende 

Block 4: Cirkulära affärsmodeller och arbetssätt 

Block 5: Projektarbete – Cirkulär ekonomi i praktiken 

Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Examination av de olika blockens delmoment. 

 

Behörighet

Utbildningen är för dig som arbetar med att utveckla kunderbjudande. Ingen övrig behörighet krävs.

Hur ansöker du

Frågor och ansökningar skickas till Cirekos utbildningsansvarige, Ann-Sofie Granzell: a.granzell@cireko.se

 

Anmäl dig här.

 

Du kan läsa mer på CirEkos hemsida

 

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations / Futuregames mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att hålla koll på Lönebarometern.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Per Myrén

Head of Development

per@cmeducations.se +46 709 692 452

Liknande utbildningar

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för att lämna en intresseanmälan. Vi hör av oss så fort vi kan.