Online

Agile Project Leader

Om Utbildningen

Branschen behöver agila projektledare!

Agile Project Leader vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap, och samtidigt lära dig leda och coacha ditt team med agila verktyg och metoder. Du är lyhörd, empatisk och drivs av att skapa arbetsglädje och goda resultat.

Agile Project Leader vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap, och samtidigt lära dig leda och coacha ditt team med agila verktyg och metoder.

 

Föreläsningar, handledning och projektarbeten varvas i realtid och med inspelningar. Parallellt med undervisningen jobbar kursdeltagarna i distribuerade teams (online-teams) som planerar och driver projekt via skolans digitala läroplattform. Alla föreläsare och handledare är professionellt verksamma projektledare och utbildare inom agil och plandriven projektledning. 

Utbildningen genomförs i samverkan med skolans ledningsgrupp för Agile Project Manager. Ansvarig utbildningsanordnare är Changemaker Educations och utbildningen finansieras och kvalitetssäkras av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan). 

 

Fasta föreläsningstillfällen är 2-3 ggr per vecka. Däremellan jobbar du och ditt team med tillämpning och fortsatt lärande på vår digitala läroplattform. 

 

Agile Project Leader är en diplomutbildning som just nu bedrivs helt online vilket fortsätter under 2021 pga covid19. 

På examensdagen erhåller du utbildningsbevis och diplom efter genomgångna kurser med godkända resultat. 

 

Detaljerat schema får du i samband med upprop och utbildningsstart. 

Diplomutbildningen bedrivs på halvtid vilket innebär att du bör lägga ner 20 timmar per vecka för att klara kunskapsmålen. Av dessa 20 timmar är ca 6 timmar lärarledda och 14 timmar sker i projektform tillsammans med dina studiekamrater. Kunskapskontroller sker löpande under varje kursmoment i utbildningen. Kunskapskontrollerna har olika former såsom rapporter, reflektioner, presentationer, muntliga prov och skriftliga prov.

Utbildningsplan

AGILA PROCESSER OCH PROJEKTMETODER
30YHP / 6v
PLANDRIVEN PROJEKTMETODIK OCH KRAVHANTERING
10YHP / 4v
LEDARSKAP, GRUPPDYNAMIK OCH TEAMBUILDING
10YHP / 4v
IT-KUNSKAP, IT-ARKITEKTUR, IT-PROJEKT
5YHP / 2v
AFFÄRSMANNASKAP OCH KUNDDIALOG
5YHP / 2v

Hur ansöker du

Ansökan

Fyll i alla uppgifter du kan och ladda upp de dokument som krävs. Gymnasiebetyg är obligatoriska att ladda upp om du ej söker enligt 20%-regeln. Dokument som styrker din relaterade arbetserfarenhet minst två (2) år är obligatoriska. Om du vill hänvisa till reell kompetens (utanför gymnasieskolan) behöver du styrka detta med rätt dokument. Övriga dokument inklusive särskilt prov (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp.

 

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser (30 platser) för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalet sker genom ett särskilt skriftligt prov som är frivilligt. Du kan göra provet på förhand eller så har du 1-2 dagar på dig att komplettera efter att ansökan stängt. Vi kommer att skicka ut aktuell information gällande detta i samband med att ansökan stängt.

 

Antagning

Alla sökande rangordnas sedan efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Poängskalan, max 30 poäng, utgår från det skriftliga särskilda provet som mäter dina kunskaper och erfarenheter kopplat till utbildningsplanen och yrkesrollerna för ”Agile project leader”. Ansökningarna behandlas under december 2020.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

Agile Project Manager

Agile Project Leader

Agile Coach

Scrum Master

Process Leader

Team Lead

Technical Project Leader

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

 

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Alexandra Törmanen

Head of education Agile project manager, Agile project leader

alexandra@cmeducations.se

Liknande utbildningar

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!