Online

Cirkulär produkt- och tjänsteutvecklare

Om Utbildningen

Cirkulär produkt- och tjänsteutvecklare

Changemaker Educations erbjuder en diplomutbildning i cirkulär produkt- och tjänsteutveckling i samarbete med Cireko. Utbildningen är för dig som arbetar med att utveckla kunderbjudande, produkt eller tjänst, och som har behov av kunskap och verktyg för val av material, design och affärsmodell utifrån den växande cirkulära marknaden. Du arbetar i privat eller offentlig verksamhet.

 

Mer om utbildningen

Utbildningen möter efterfrågan på kunskap om, och accelerera omställningen till, den cirkulära ekonomin. Den ger dig kunskap och förståelse om hur marknader, kunder, konkurrenter och resurser påverkas och utvecklas när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi. Efter utbildningen ska du kunna implementera den cirkulära ekonomin i din roll som produkt- och tjänsteutvecklare.

 

Omfattning och upplägg

För att det ska vara möjligt att genomföra utbildningen parallellt med ditt arbete genomförs den som en flexibel och ortsoberoende onlineutbildning på kvartsfart, 25%, under 12 veckor. Du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka varav ca 2–4 timmar är schemalagda på dagtid. Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Föreläsningarna ges av personer med lång erfarenhet av cirkulär omställning inom relevanta områden för utbildningen. Utbildningsbevis utfärdas när de olika blockens delmoment är examinerade.

 

Bra att veta

• Samtidigt som denna utbildning startar vi diplomutbildningar även för andra yrkesroller.
• Efter utbildningen kommer vi starta ett alumninätverk för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
• Utbildningen arrangeras i samarbete med Cireko, som har lång erfarenhet av yrkes- och distansutbildning, samt GIAB Nordic, med mångårig praktiskt erfarenhet från att växa med cirkulära affärsmodeller.
• Utbildningsstart 7 feb 2022.

 

Utbildningsmål

 

Målsättningen är att du ska examineras till diplomerad cirkulär produkt- och tjänsteutvecklare genom att du kan verifiera dina nyvunna kunskaper och färdigheter inom nedanstående punkter kopplat till produkt- och tjänsteutveckling:

• Vad som kännetecknar ett hållbart cirkulärt system och hur det realiseras i praktiken, och i jämförelse med rådande linjära system.

• Cirkulär ekonomins betydelse/koppling för klimatet, resurseffektivitet, biodiversitet och användande av naturresurser.

• Cirkulär ekonomins koppling till nationella och internationella hållbarhetsmål och planetära gränser.

• Central lagstiftning koppling till cirkulär ekonomi och kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutveckling.

• Olika aktörers roller i det cirkulära systemet, affärsekosystemet uppströms och nedströms och kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutveckling.

• Cirkulärt omställnings- och beteendeperspektiv utifrån privat- företags- och offentlig konsumtion och produktion och med kopplingen/påverkan utifrån rollen som produkt- och tjänsteutvecklare.

• Cirkulära affärsmodeller, cirkulära designprinciper och ekodesign och hur det realiseras i praktiken och kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutvecklare.

• Olika tekniker, som digitalisering, automation och verktyg, som möjliggörare i det cirkulära systemet och vad det innebär i praktiken med kopplingen/påverkan på produkt- och tjänsteutveckling.

• Hur cirkulär produkt- och tjänsteutveckling genomförs i praktiken.

Behörighet

Utbildningen är för dig som arbetar med att utveckla kunderbjudande. Ingen övrig behörighet krävs.

Hur ansöker du

Frågor och ansökningar skickas till Cirekos utbildningsansvarige, Ann-Sofie Granzell: a.granzell@cireko.se

 

Anmäl dig här.

 

Du kan läsa mer på CirEkos hemsida

 

 

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations / Futuregames mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att hålla koll på Lönebarometern.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Per Myrén

Head of Development

per@cmeducations.se +46 709 692 452

Liknande utbildningar

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för att lämna en intresseanmälan. Vi hör av oss så fort vi kan.