Online

Frontend Developer

Om Utbildningen

Branschen behöver Frontend-utvecklare!

Här öppnas dörrarna för en ny karriär inom webbutveckling och webbdesign. HTML, CCS, Javascript och Publishing är ledord i utbildningen. Kompetenser som du kan fortsätta utveckla hela livet och som efterfrågas starkt i digitaliseringens fotspår.

Frontend Developer är en diplomutbildning inom YH om totalt 50 yh-poäng. Kursen genomförs på deltid (50 %) under totalt 20 veckor online och/eller blended (flipped classroom). Just nu helt online under 2010 pga COVID-19.

 

Kursen startar måndagen den 1 februari och avslutas fredagen den 18 juni. På examensdagen erhåller du utbildningsbevis och diplom efter genomgångna kurser med godkända resultat, förutsatt att betygsättning kan göras innan sista dagen.

Som standard kommer ni följa utbildningen med förinspelade föreläsningar och ni kommer även ha handledning 1 gång per vecka. Däremellan jobbar du och ditt team med tillämpning och fortsatt lärande på vår digitala läroplattform.

 

Diplomutbildningen bedrivs på deltid vilket innebär att du bör lägga ner ca 20 timmar per vecka för att klara kunskapsmålen. Av dessa 20 timmar är ca 4-6 timmar lärarledda och resterande timmar sker i projektform tillsammans med dina studiekamrater. Kunskapskontroller sker löpande under varje kursmoment i utbildningen. Kunskapskontrollerna har olika former såsom quiz, reflektioner, presentationer, muntliga prov och skriftliga prov.

 

Föreläsningar, handledning och projektarbeten varvas i realtid och med inspelningar. Parallellt med undervisningen jobbar kursdeltagarna i distribuerade teams (online-teams) som planerar och driver projekt via skolans digitala läroplattform. Alla föreläsare och handledare är professionellt verksamma webbutvecklare och utbildare inom frontend-utveckling.

Utbildningsplan

Introduktion till HTML
15YHP / 3v
Introduktion till CSS
15YHP / 3v
Introduktion till Javascript
10YHP / 2v
Publicering av hemsida
10YHP / 2v

Hur ansöker du

Ansökning

Du laddar upp ditt gymnasiebetyg (obligatoriskt) i din ansökan. Du behöver antingen ha Webbutveckling 1, Programmering 1 eller motsvarande kunskaper, samt tala och skriva fullgod svenska. Övriga dokument inklusive särskilt prov (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp.

 

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser (30 platser) för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalet sker genom ett särskilt skriftligt prov som är frivilligt. Du kan göra provet på förhand eller så har du 1-2 dagar på dig att komplettera efter att ansökan stängt. Vi kommer att skicka ut aktuell information gällande detta i samband med att ansökan stängt.

 

Antagning

Alla sökande rangordnas sedan efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Poängskalan, max 20 poäng, utgår från det skriftliga särskilda provet som mäter dina kunskaper och erfarenheter av Webbutveckling, frontend-utveckling och programmering. Ansökningarna kommer att slutbehandlas i början på september. Antagningsbesked beräknas gå ut senast den 20 januari.

Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig. Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom fyra dagar från det att du fått beskedet. Vi mejlar dig svaret på den mejladress du anger i din ansökan. Utbildningen startar den 1 februari, det är viktigt att du deltar på uppropet så du säkerställer att du får din utbildningsplats hos oss.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations / Futuregames mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att hålla koll på Lönebarometern.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Oscar Lindqvist

Head of education Webbutvecklare e-handel, Frontend developer

oscar.lindqvist@cmeducations.se

Liknande utbildningar

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!