/> />

Online

Frontend Developer

Om Utbildningen

Branschen behöver Frontend-utvecklare!

Här öppnas dörrarna för en ny karriär inom webbutveckling och webbdesign. HTML, CCS, Javascript och Publishing är ledord i utbildningen. Kompetenser som du kan fortsätta utveckla hela livet och som efterfrågas starkt i digitaliseringens fotspår.

Frontend Developer är en diplomutbildning inom YH om totalt 50 yh-poängKursen genomförs  deltid (50 %) under totalt 20 veckor online.  

Kursen startar måndagen den 6 september och avslutas fredagen den 11 februari med juluppehåll under 3v. På examensdagen erhåller du utbildningsbevis och diplom efter genomgångna kurser med godkända resultat, förutsatt att betygsättning kan göras innan sista dagen.

Som standard kommer ni följa utbildningen med föreläsningar och ni kommer även ha handledning 1 gång per vecka. Däremellan jobbar du och ditt team med tillämpning och fortsatt lärande på vår digitala läroplattform.

Diplomutbildningen bedrivs på deltid vilket innebär att du bör lägga ner ca 20 timmar per vecka för att klara kunskapsmålen. Av dessa 20 timmar är ca 4-6 timmar lärarledda och resterande timmar sker i projektform tillsammans med dina studiekamrater. Kunskapskontroller sker löpande under varje kursmoment i utbildningen. Kunskapskontrollerna har olika former såsom quiz, reflektioner, presentationer, muntliga prov och skriftliga prov.

Föreläsningar, handledning och projektarbeten varvas i realtid och med inspelningar. Parallellt med undervisningen jobbar kursdeltagarna i distribuerade teams (online-teams) som planerar och driver projekt via skolans digitala läroplattform. Alla föreläsare och handledare är professionellt verksamma webbutvecklare och utbildare inom frontend-utveckling.

 

Utbildningsplan

Introduktion till HTML
15YHP / 3v
Introduktion till CSS
15YHP / 3v
Introduktion till Javascript
10YHP / 2v
Publicering av hemsida
10YHP / 2v

Hur ansöker du

Ansökning

Du laddar upp ditt gymnasiebetyg (obligatoriskt) i din ansökan. Du behöver antingen ha Webbutveckling 1, Programmering 1 eller motsvarande kunskaper, samt tala och skriva fullgod svenska. Övriga dokument inklusive särskilt prov (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp.

 

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser (30 platser) för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalet sker genom ett särskilt skriftligt prov som är frivilligt. Du kan göra provet på förhand eller så har du 1-2 dagar på dig att komplettera efter att ansökan stängt. Vi kommer att skicka ut aktuell information gällande detta i samband med att ansökan stängt.

LADDA NER DITT SÄRSKILDA PROV HÄR!

 

Antagning

Ansökningarna kommer att slutbehandlas i mitten av majAntagningsbesked beräknas  ut senast den 31 maj 2021. 

Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig dagar från det Vi mejlar dig svaret  den mejladress du anger i din ansökanUtbildningen startar den 6 september 2021. 

Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig. Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom fyra dagar från det att du fått beskedet. Vi mejlar dig svaret på den mejladress du anger i din ansökan. Utbildningen startar den 6 september, det är viktigt att du deltar på uppropet så du säkerställer att du får din utbildningsplats hos oss.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations / Futuregames mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att hålla koll på Lönebarometern.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Oscar Lindqvist

Head of Education Webbutvecklare e-handel, Frontend Developer

oscar.lindqvist@cmeducations.se +46 766 283 869

Liknande utbildningar

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för att lämna en intresseanmälan. Vi hör av oss så fort vi kan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy