Online

Frontend Developer

Om Utbildningen

Branschen behöver Frontend-utvecklare!

Här öppnas dörrarna för en ny karriär för frontend utvecklare inom webbutveckling och webbdesign. HTML, CCS, Javascript och Publishing är ledord i utbildningen. Kompetenser som du kan fortsätta utveckla hela livet och som efterfrågas starkt i digitaliseringens fotspår.

Vår Frontend Developer utbildning ger dig verktyg och kunskap för att starta din resa inom webbutveckling.

Har du alltid velat lära dig att koda?
Behöver du kunna grunderna inom frontend-utveckling för ditt arbete?
Eller vill du utforska om frontend utvecklare kan vara ett yrke för dig?

 

Oavsett vilket som är ditt skäl, är kod och programmering alltid en åtråvärd färdighet på arbetsmarknaden. Samtliga delar av vårt samhälle och arbetsliv blir alltmer digitaliserade. Arbetsmarknaden skriker efter utvecklare. Ta ditt nästa karriärkliv genom att säkra din kompetens med denna kurs.

 

Frontend Developer är en diplomutbildning och körs på deltid (50%) under totalt 20 veckor online. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med anställning eller annan syssla och du kan helt i din egen takt studera vårt förinspelade material samt ta del av vår handledning som sker veckovis. Svårighetsgraden på undervisningen är anpassad för nybörjare.

 

Vad du kommer att lära dig

Du kommer att få lära dig hur du bygger en hemsida från idé till verklighet. De programmeringsspråk som du kommer använda är HTML, CSS och Javascript men du kommer även få lära dig om DNS-hantering.

 

Kursupplägg

Vår Front End utbildning pågår under 20 veckor på deltid. På examensdagen erhåller du diplom efter du uppnått godkända resultat, förutsatt att bedömning kan göras innan sista dagen. Betygssättningen kommer vid avslutade studier vara antingen “Genomfört” med ett utfärdat diplom från oss, eller “Ej genomfört” i det fall du inte klarat studierna.

 

Vår inlärningsmetodik

På Changemaker Educations tror vi på metoden ”learning-by-doing”. Lär dig praktiskt från experter inom branschen och få värdefulla insikter och erfarenheter genom samarbete och branschrelevanta uppdrag.

 

▷ KUNSKAPSNAV

Få tillgång till förinspelade lektioner för varje kursmodul, som du får direkt av branschproffs.

LIVE-SESSIONER

Live sessioner med handledare, mentorer och studiekamrater.

 

Planera din egen tid

Frontend Developer är en diplomutbildning och vår rekommenderade studietakt är på deltid (50%) under totalt 20 veckor. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med anställning eller annan sysselsättning. Du kan helt i din egen takt studera vårt förinspelade material samt ta del av vår handledning som sker veckovis.

 

Alla föreläsare och handledare är professionellt verksamma webbutvecklare och utbildare inom Frontend-utveckling.

 

Utbildningsplan

Introduktion till HTML
6v
Introduktion till CSS
6v
Introduktion till Javascript
4v
Publicering av hemsida
4v

Behörighet

Det är inget krav på förkunskaper för denna kurs.  Svårighetsgraden på undervisningen är anpassad för nybörjare.

Den här kursen är inte CSN-berättigad. 

 

Hur ansöker du

Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret ovan (öppna genom att klicka på ”Ansök nu” uppe till höger)

 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det är under 10 personer anmälda.

 

Vid frågor om utbildningen maila: CME_Courses@cmeducations.se

 

Förkunskaper:

Det finns inget krav på förkunskaper för denna kurs.

 

Den här kursen är inte CSN-berättigad.

Karriär

Att bredda din kompetens inom IT öppnar dörrar för nya karriärmöjligheter och ger dig ett försprång på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen bedömer utvecklaryrket som en karriär med mycket stora möjligheter till jobb 2022. IT-företagens egna bransch- och arbetsgivarorganisation TechSverige skriver i en rapport från 2020, IT-kompetensbristen, att det finns ”förväntat underskott på 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas”. De syftar givetvis på ett underskott av kvalificerad arbetskraft inom IT och inom den ”digitala sektorn”.

Behovet av arbetskraft inom denna sektor har påskyndats ytterligare under coronapandemin då arbets- och samhällslivet har digitaliserats ytterligare genom efterfrågan på digitala lösningar för möten, samarbete, molntjänster och e-handel.

För information gällande lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att du håller koll på Lönebarometern.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Karin Stridh

Education Coordinator
Agile Project Manager, Webbutvecklare E-handel,Agile Management, Frontend Developer

karin.stridh@cmeducations.se +46 721 631 759

Liknande utbildningar

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!